La empresa

Filosofia i història

COTERPA fen-te costat des de l’any 2007.

Consultoria integral al servei de les empreses i els professionals, presta assessorament a nivell tècnic en el camp del medi ambient, els sistemes de gestió, la igualtat i les diverses normatives que els afecten. A més, gestiona i assessora sobre tot tipus de ajudes, subvencions i línies de finançament.

COTERPA té dos paraules escrites a foc que ens han permès aconseguir notables quotes de satisfacció entre els nostres clients, des del primer dia fins hui.

Com a consultoria tècnica estem especialitzats en estudis i serveis ambientals, sistemes de gestió de la qualitat, el medi ambient i agroalimentaris, així com en normativa de protecció de dades i política d’igualtat. Es tracta d’oferir solucions eficaces adaptades a les necessitats de l’empresa i administració.

La política de la empresa està basada en la cohesió del seu grup humà, la formació interna i la recerca permanent de la millora contínua per augmentar la satisfacció dels nostres clients. El desenvolupament de la nostra tasca professional comporta oferir el millor servei: amb la màxima utilitat i la major personalització del client.

A nivell tècnic, l’experiència adquirida durant estos anys amb els projectes realitzats per tot el territori nacional ens permeten oferir treballs de qualitat en els diferents camps d’actuació en què ens hem especialitzat: estudis territorials de planejament urbanístic, projectes d’energies renovables i estudis ambientals de projectes d’infraestructures i activitats, incloent estudis de impacte ambiental, estudis ambientals estratègics, estudis de paisatge i d’integració paisatgística o estudis d’inundabilitat, entre d’altres. Tenim una dilatada experiència en l’elaboració de la documentació tècnica ambiental que acompanya els projectes segons marca la legislació vigent, havent treballat tant per a ajuntaments com per a empreses de diferent naturalesa ( pedreres, constructores, promotores, enginyeries …). Analitzem les implicacions de cada projecte sobre el medi on s’implanta, col·laborant amb les parts implicades perquè el desenvolupament siga còmplice del Territori.

La aprovació voraginosa de noves normatives per tot tipus d’empreses, ha requerit que els nostres clients estigueren al dia en la adaptació dels seus sistemes documentals i modes de treball. Coterpa els ha ajudat amb l’elaboració i aprovació del seus plans d’igualtat, a refer els sistemes documentals de protecció de dades adaptant-los a la nova normativa comunitària, a complir en les normes de seguretat alimentaria a través dels plans de gestió d’al·lèrgens i d’APPCC, etc. I d’eixa forma acomplir amb la normativa que regula els negocis i les empreses. El departament, creat al 2017, porta centenars d’expedients tramitats i continua donant el servei de suport a aquells clients que ho desitgen.

Molts clients ens fan la següent pregunta: per què implantar un sistema de gestió a la meua empresa? i te una resposta clara, són molts els avantatges que ofereix la correcta implantació d’un sistema de gestió. Podríem ordenar-los en dos grans grups, per una banda tenim els avantatges interns per a la pròpia empresa, i per altra banda, els avantatges externs a l’empresa, són els que incideixen en agents externs com poden ser en primer lloc, els nostres clients, però també en altres segments com la societat, els proveïdors, accionistes o distribuïdors. Des del punt de vista extern, els beneficis de la implantació d’un sistema de gestió es tradueixen en productes més competitius ja que millorem i controlem de forma més eficient el nostre procés productiu, estarem elaborant productes de més qualitat, i possiblement els estarem obtenint a un cost més baix, per la qual cosa per exemple podrem servir productes a un millor preu que els nostres competidors.

Un altre benefici serà la satisfacció dels clients: Una empresa més eficient i que és reconeguda objectivament com a eficient, gràcies al segell de qualitat de les normes ISO, tindrà una millor valoració respecte als clients, que en condicions d’igualtat sempre triaran una empresa que ha estat implementada amb un sistema de gestió o de qualitat.

Per últim, tindrem també com a benefici la satisfacció d’altres grups d’interès: Aquesta valoració positiva que perceben els nostres clients es pot traslladar a altres grups d’interès com ara proveïdors, distribuïdors o fins i tot accionistes.

Socis

MARIAJOSÉ MARQUÉS BALLESTER

Direcció comercial

Estudià dret a la Universitat de València. I després de provar en altres àmbits i sectors finalment en 2013 opta per dedicar-se plenament a l’assessorament jurídic, concretament a l’assessorament per a l’adaptació de les empreses a les normatives vigents i assessorament personalitzat per a la formació dels seus treballadors (programació de la formació anual en col·laboració amb el departament de RRHH).

Assessora d’empreses: Protecció de dades, Seguretat alimentària, prevenció de riscos laborals, Qualitat ISO-UNE, Medi Ambient i Màrqueting digital entre altres.

L’experiència professional d’estos anys a diversos sectors ha donat com a resultat una professional que ha anat adquirint més coneixements i habilitats que li permeten i faciliten la anàlisis de problemes complexos. Ha aconseguit consolidar un raonament potent i un pensament crític que li possibilita trobar la millor solució disponible per als seus clients. Intenta preparar-se cada dia per treballar amb tranquil·litat fins i tot en moments de caos perquè ho considera molt important per a la gent que confia en ella a nivell professional. Malgrat que, per altra banda, s’exigeix pensar ràpid i resoldre els problemes que puguen sorgir de forma racional i oportuna.

ISRAEL ARACIL GONZÁLEZ

Direcció tècnica

Estudia Ciències Ambientals a la Facultat d’Experimentals de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, Un cop acabada la carrera treballa en una consultoria tècnica d’Alacant on aprèn l’ofici i col·labora en la redacció d’estudis d’impacte ambiental de plans generals, plans parcials i PAIs, així com de projectes d’infraestructures.

Més tard es traslladarà a Almeria on porta la direcció tècnica d’un Gabinet d’Estudis, redactant estudis ambientals de plans generals, plans parcials i projectes de diversa naturalesa.

Finalment l’any 2007 comença la seua marxa per lliure creant COTERPA, estudi del qual és soci fundador.
Com a professional, Israel sap que el component ambiental es important, però que sols te sentit si està realment equilibrat amb el component social i el econòmic. Açò implica tindre una visió del mon, des de la part local a la part global, molt sistèmica.

Els seus companys destaquen que aconsegueix connectar persones, experiències, projectes, coneixements I crear estratègies basades en factors ambientals, socials i econòmics, generant resultats molt més amplis.

Equip

Està constituït bàsicament per tècnics experts en ciències ambientals, economia i dret empresarial i altres professionals de l’entorn en contacte permanent amb universitats, centres de recerca i formació continuada, Coterpa aconsegueix així un punt de vista clar i concís per al seus clients Això suposa en primer lloc un estalvi de temps per a empreses i professionals i a llarg termini comporta que per altra banda, aconsegueixen els seus objectius (l’augment de la productivitat i la competitivitat).

Gracies a la experiència d’estos professionals en diferents sectors, formen un servei tècnic especialitzat i podem ajudar als nostres clients amb la consecució dels seus objectius per al desenvolupament dels seus negocis.

L’ampli coneixement de processos i sistemes així com la llarga experiència en camps com l’ambiental ens permet assessorar a les empreses amb propostes personalitzades d’alt valor afegit.

A Coterpa, a més pensem que la nostra professió requereix d’una formació continuada en el temps a causa de l’evolució de les tècniques i les normes i la seua aplicació en el nostre camp de treball i per això estem en contínua formació per oferir el millor al nostre client.

Complementant l’equip hi ha una extensa i variada xarxa de col·laboradors formats en diverses matèries, D’eixa manera formem un equip multidisciplinari que es capaç d’encarar projectes complexos amb total confiança.